• 0( 0 نقد و بررسی )
  78 دانشجو

  فصل اول ریاضی سال دهم

  خصوصی
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  71 دانشجو

  ويدئوهاى رايگان آموزشى مبحث تابع ويژه جمع بندى مباحث ترم اول سال دوازدهم. شامل تدريس مفهومى،حل تستهاى تاليفى، كنكور و…

  رایگان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  2 دانشجو
  رایگان
 • 4( 2 نقد و بررسی )
  4 دانشجو

  قابل استفاده برای دانش آموزان سال دوازدهم و کنکور نظام جدید و نظام قدیم

  رایگان
 • 0( 0 نقد و بررسی )
  2 دانشجو

  قابل استفاده برای دانش آموزان سال یازدهم – دوازدهم و کنکور نظام جدید و نظام قدیم

  رایگان