ریاضیات پایه

توابع نمایی و لگاریتم

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

کاربرد مشتق

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

مشتق

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

مقاطع مخروطی

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

معادلات و نامعادلات

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

مجموعه، الگو و دنباله

(  نقد و بررسی )
 78خصوصی

درباره من

مهندس امین تدارک

فارغ التحصيل مهندسى IT فوق ليسانس مديريت اجرايى عضو انجمن رياضى دانان جوان ايران ابداع كننده رويكردهاى نوين در حل مسايل رياضيات مولف كتابهاى كمك آموزشى رياضى در زمينه كنكور مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر شيراز مدرس المپياد رياضى و آزمونهاى كانگرو

شماره تماس اضطراری 09171003717
X