ریاضیات پایه

مجموعه، الگو و دنباله

(  نقد و بررسی )
 78خصوصی

تابع

(  نقد و بررسی )
 71رایگان

حد و پیوستگی

(  نقد و بررسی )
 2رایگان

مثلثات

4( 2 نقد و بررسی )
 4رایگان

درباره من

مهندس امین تدارک

فارغ التحصيل مهندسى IT فوق ليسانس مديريت اجرايى عضو انجمن رياضى دانان جوان ايران ابداع كننده رويكردهاى نوين در حل مسايل رياضيات مولف كتابهاى كمك آموزشى رياضى در زمينه كنكور مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر شيراز مدرس المپياد رياضى و آزمونهاى كانگرو

شماره تماس اضطراری 09171003717
X