ریاضیات دوازدهم

کاربرد مشتق

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

مشتق

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

مقاطع مخروطی

(  نقد و بررسی )
 0خصوصی

تابع

(  نقد و بررسی )
 75رایگان

مثلثات

4( 2 نقد و بررسی )
 7رایگان

درباره من

مهندس امین تدارک

فارغ التحصيل مهندسى IT فوق ليسانس مديريت اجرايى عضو انجمن رياضى دانان جوان ايران ابداع كننده رويكردهاى نوين در حل مسايل رياضيات مولف كتابهاى كمك آموزشى رياضى در زمينه كنكور مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر شيراز مدرس المپياد رياضى و آزمونهاى كانگرو

شماره تماس اضطراری 09171003717
X