11 دانشجو ثبت نام کرد

قابل استفاده برای دانش آموزان سال دوازدهم و کنکور نظام جدید و نظام قدیم

برنامه درسی دوره

بخش یکم
بخش دوم
بخش سوم
تست ها
بانک تست مثلثات رایگان 00:00:00
تکلیف مربوط به دور گسسته 5, 00:00
ویدیوهای فصل دوم ریاضی دوازدهم
قسمت اول (روابط مثلثاتی کمانهای دو بربر زاویه) رایگان 01:15:00
قسمت دوم (تناوب و تانژانت) رایگان 00:48:00
قسمت سوم (معادلات مثلثاتی) رایگان 01:13:00
شرکت در دوره
  • رایگان

درباره من

مهندس امین تدارک

فارغ التحصيل مهندسى IT فوق ليسانس مديريت اجرايى عضو انجمن رياضى دانان جوان ايران ابداع كننده رويكردهاى نوين در حل مسايل رياضيات مولف كتابهاى كمك آموزشى رياضى در زمينه كنكور مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر شيراز مدرس المپياد رياضى و آزمونهاى كانگرو

شماره تماس اضطراری 09171003717
X