آمار و احتمال جامع نظام جدید

69,000 تومان

 

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : هشت جلسه

شامل آمار، ترکیبیات و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم.

دسته:

توضیحات

شامل آمار، ترکیبیات و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم.

شماره تماس اضطراری 09171003717
X