مجموعه و دنباله نظام جدید

50,000 تومان

شامل مجموعه و دنباله دهم.

دسته:

توضیحات

شامل مجموعه و دنباله دهم.

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسه : دو جلسه

به انضمام جزوه PDF

شماره تماس اضطراری 09171003717
X