حراج!

تابع جامع نظام جدید

40,000 تومان 32,000 تومان

 

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : هشت جلسه

به انضمام جزوه PDF

شامل تابع دهم، یازدهم و دوازدهم.

دسته:

توضیحات

شامل تابع دهم، یازدهم و دوازدهم.

شماره تماس اضطراری 09171003717
X