حد و پیوستگی جامع نظام جدید

78,000 تومان

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : شش جلسه

به انضمام جزوه PDF

 

دسته:

توضیحات

شامل حد و پیوستگی یازدهم و دوازدهم.

 

شماره تماس اضطراری 09171003717
X