توابع نمایی و لگاریتم نظام جدید

68,000 تومان

شامل تابع نمایی و لگاریتم یازدهم

دسته:

توضیحات

شامل تابع نمایی و لگاریتم یازدهم

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : سه جلسه

به انضمام جزوه pdf

شماره تماس اضطراری 09171003717
X