معادلات و نامعادلات جامع نظام جدید

109,000 تومان

 

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : ده جلسه

به انضمام جزوه PDF

شامل معادلات دهم، تعیین علامت،معادلات درجه دوم و گنگ و گویا یازدهم و معادلات قدر مطلق و جز صحیح و نامعادلات

دسته:

توضیحات

شامل معادلات دهم، تعیین علامت،معادلات درجه دوم و گنگ و گویا یازدهم و معادلات قدر مطلق و جز صحیح و نامعادلات

شماره تماس اضطراری 09171003717
X