مثلثات جامع نظام جدید

98,000 تومان

دوره های موجود

 

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : هشت جلسه

به انضمام جزوه PDF

شامل مثلثات دهم، یازدهم و دوازدهم

دسته:

توضیحات

شامل مثلثات دهم، یازدهم و دوازدهم.

شماره تماس اضطراری 09171003717
X