مشتق و کاربردها جامع نظام جدید

130,000 تومان

شامل مشتق و کاربرد مشتق دوازدهم.

دسته:

توضیحات

شامل مشتق و کاربرد مشتق دوازدهم.

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : هفت جلسه

به انضمام جزوه PDF

شماره تماس اضطراری 09171003717
X