آمار و احتمال جامع نظام جدید

 

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : هشت جلسه

شامل آمار، ترکیبیات و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم.

0
172,000 تومان

پکیج مرور سریع ریاضى(ویژه مرور آخر)

٣۶٠ سوال منتخب همراه با تحلیل ویدئویى ویژه مرور آخر ریاضى! مجموعه اى کامل از سوالات احتمالى کنکور با تحلیل…

0
625,000 تومان

پکیج جمع بندی کنکور

پکیج جمع بندی کنکور حاوی همه انچه برای ارتقا درصد ریاضی به آن نیاز دارید. شامل دو محصول ویژه برای…

0
583,000 تومان
0
372,000 تومان

پکیج کامل ریاضیات دوازدهم نظام جدید

شامل مباحث سال دوازدهم.

تدریس جامع و کامل مباحث سال دوازدهم به همراه حل تست های متنوع

0
547,000 تومان

پکیج کامل ریاضیات یازدهم نظام جدید

شامل مباحث سال یازدهم.

0
475,000 تومان
67%
تخفیف

تابع جامع نظام جدید

 

تدریس مفهومی، نکات تستی و حل تستهای کنکور سراسری، تالیفی و آزمونهای آزمایشی

تعداد جلسات : هشت جلسه

به انضمام جزوه PDF

شامل تابع دهم، یازدهم و دوازدهم.

0
98,000 تومان 32,000 تومان

توابع نمایی و لگاریتم نظام جدید

شامل تابع نمایی و لگاریتم یازدهم

0
170,000 تومان