10%
تخفیف

کلاس آنلاین جامع ریاضیات پایه و حسابان ویژه کنکور ۱۴۰۱

-شامل مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم -تعداد جلسات: ۸۰ جلسه -مدت زمان جلسات: ۱:۱۵ ساعت -تعداد جلسات در هفته: ۲جلسه…

0
1,800,000 تومان
10%
تخفیف

کلاس آنلاین جامع ریاضیات تجربی ویژه کنکور ۱۴۰۱

-شامل مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم -تعداد جلسات: ۸۰ جلسه -مدت زمان جلسات: ۱:۱۵ ساعت -تعداد جلسات در هفته: ۲جلسه…

0
1,800,000 تومان
13%
تخفیف

کلاس آنلاین جامع هندسه و گسسته ویژه کنکور ۱۴۰۱

-شامل مباحث آمار و احتمال، ریاضیات گسسته و هندسه ۳ -تعداد جلسات:۶۰ جلسه -مدت زمان جلسات: ۱:۱۵ ساعت -تعداد جلسات…

0
1,750,000 تومان
19%
تخفیف

کلاس آنلاین ریاضی دهم ویژه کنکور ۱۴۰۱

-شامل مباحث دهم -تعداد جلسات: ۴۰جلسه -مدت زمان جلسات: ۱:۱۵ ساعت -تعداد جلسات در هفته: ۱جلسه -شروع کلاس: هفته سوم…

0
1,300,000 تومان
17%
تخفیف

کلاس آنلاین فقط تست ویژه کنکور ۱۴۰۱

-شامل مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم -تعداد جلسات: ۲۵ جلسه -مدت زمان جلسات: ۲ساعت -تعداد جلسات در هفته: هر دو…

0
900,000 تومان

کلاس آنلاین-حضوری جامع ریاضیات پایه و حسابان ویژه کنکور ۱۴۰۱

(ویژه شیراز و مرودشت) -شامل مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم -تعداد جلسات: ۸۰ جلسه -مدت زمان جلسات: ۱:۱۵ ساعت -تعداد…

0
2,800,000 تومان

کلاس آنلاین-حضوری جامع ریاضیات تجربی ویژه کنکور ۱۴۰۱

ویژه شیراز و مرودشت -شامل مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم -تعداد جلسات: ۸۰ جلسه -مدت زمان جلسات: ۱:۱۵ ساعت -تعداد…

0
2,800,000 تومان